Meest gestelde vragen

Deze vragenlijst is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, echter wijzigingen zijn voorbehouden. Aan de inhoud hiervan kunnen geen rechten worden ontleend.

Alles uitklappen

De verhuur van de allerlaatste woningen in de tweede fase is gestart! Het actuele woningaanbod kun je bekijken bij woningtypes. Er is geen inschrijving nodig, wel vragen we jou alle benodigde stukken direct bij aanmelding via de mail compleet aan te leveren. De aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Stuur jouw aanmelding met alle contact- en financiële gegevens naar: woerden@dekoningwonen.nl
De checklist met de benodigde gegevens kun je bij de downloads vinden https://www.hureninhofvanleyland.nl/downloads.

Meld je aan via de button ‘Inschrijven’. Zodra de verhuur is gestart kun je vervolgens via je eigen account op de website onder het kopje “digitaal inschrijven” officieel inschrijven voor één of meerdere woningen. Je kunt dan ook je voorkeuren opgeven voor de woningen en de documenten uploaden die we nodig hebben om je gegevens te toetsen aan de huurvoorwaarden.

Je hoeft geen inschrijf- of bemiddelingskosten te betalen.
Als huurder ben je ook geen kosten aan de makelaar verschuldigd, tenzij anders vermeld.

Alle woningen worden verhuurd in de vrije sector. Het is niet mogelijk om huurtoeslag aan te vragen.
Dit is alleen mogelijk voor (sociale) huurwoningen met een maximale huurprijs van € 720,42 (prijspeil 2019).

Je huurt voor minimaal één jaar. Daarna is de huurovereenkomst te beëindigen per de eerste van de volgende maand. Een voorbeeld: je geeft op 10 maart aan dat je de huur wilt opzeggen, dan wordt de huurovereenkomst beëindigd op 30 april.

Wegens veiligheidsvoorschriften op het bouwterrein is het helaas niet altijd mogelijk om de woningen te bezichtigen. Er worden wel kijkdagen voor huurders georganiseerd. Als je de huurovereenkomst voorafgaand aan de kijkdag reeds hebt ondertekend, wordt je hier automatisch voor uitgenodigd.

Via deze website en de nieuwsbrief informeren wij jou over de start van de verhuur van de verschillende fases. Op dit moment is er nog geen fase in de verhuur. Als je je inschrijft voor de nieuwsbrief informeren wij je bij de start van de verhuur.

Je kunt je altijd inschrijven via de website. De makelaar neemt vervolgens contact met je op wanneer je alle benodigde documenten hebt aangeleverd. 

Het inschrijfformulier is online beschikbaar in je eigen woonaccount zodra de inschrijving gestart wordt. Je dient dit account eerst aan te maken op deze site. Middels dit account kan je het digitale inschrijfformulier invullen. Let op! naast je online inschrijving zijn er documenten nodig waarmee wij je inschrijving kunnen beoordelen. Deze documenten kun je uploaden in het inschrijfformulier onder de pagina bijlagen. Zonder deze documenten kun je de inschrijving niet afronden.

De verhuurder wijst toe op basis van de ontvangen informatie. Er wordt toegewezen op basis  van een voltooide en complete inschrijving via deze website.

- Kopie geldig legitimatiebewijs van aanvrager en eventuele overige aanvrager;
- Uittreksel uit het bevolkingsregister
- Werkgeversverklaring(en); (niet ouder dan 3 maanden)
- Kopie drie recente opvolgende salarisstroken van aanvrager (en partner);
- In geval van een uitkering: bewijs van toekenning uitkering;
- In geval van scheiding: echtscheidingsconvenant;
- Kopie bankafschrift met storting inkomen; 
- Verklaring verhuurder/beheerder/eigenaar/hypotheekhouder van huidige woning met bevestiging van goed betalingsgedrag.

- Balans en winst/verliesrekening over de afgelopen drie jaar met inschatting van het verwachte resultaat over het komend boekjaar;
- Inkomensverklaring belastingdienst (voorheen IB60 formulier); 
- Recent uittreksel Kamer van Koophandel;
- Bankgarantie/waarborgsom van minimaal drie maanden. 
- Eigen vermogen wordt niet meegenomen als inkomen bij zelfstandigen.

In plaats van een werkgeversverklaring en salarisstrook kan worden volstaan met de jaaropgaven (van pensioen(en) en AOW) van het afgelopen jaar.

Let op dat je alle documenten voor de sluitingsdatum hebt geüpload en je inschrijving hebt afgerond om in aanmerking te kunnen komen voor een appartement.

 

Om een woning te huren gelden de volgende richtlijnen voor het inkomen:

  • Loondienst: minimaal bruto maandinkomen van 3,5 x de kale maandhuurprijs.
  • ZZP’er, zelfstandig ondernemer of DGA: minimaal netto bedrijfsresultaat voor inkomstenbelasting van 3,5 x de kale maandhuurprijs per maand.
  • Gepensioneerden: minimaal bruto maandinkomen van 3,5 x de kale maandhuurprijs.
  • Bij twee inkomens mag het tweede inkomen voor 100 % worden meegenomen.
  • Het eerste inkomen moet minimaal 75% van de huur vertegenwoordigen
  • Voor vrij beschikbaar eigen vermogen op een Nederlandse bankrekening is er een opslag mogelijk voor de maximaal toegestane huurprijs (niet van toepassing voor zelfstandigen).

Wanneer je niet aan de voorwaarden voldoet neem dan contact op met de makelaar en licht je situatie toe. Misschien dat er in een specifiek geval een afwijkende oplossing mogelijk is.

De bewoner(s) moeten tot één huishouden behoren. Daarbij moet er sprake zijn van een duurzame relatie, wat betekent dat het zoals hiervoor genoemd een gezinssituatie of twee partners moet betreffen. 

Bij de toetsing wordt rekening gehouden met het hoofdinkomen en in geval van een partner wordt het tweede inkomen voor 100% meegenomen. 

Na de verhuizing moet(en) de bewoner(s) zich inschrijven bij de Gemeentelijke Basis Administratie.

Het is alleen mogelijk om te huren met voldoende inkomen volgens de inkomenstoets, waarbij maximaal twee inkomens (uit een duurzame relatie) tot een gemeenschappelijk inkomen gezien mogen worden. Ook mogen er niet meer dan twee huurders op een adres ingeschreven staan. Tenzij aan deze eisen wordt voldaan is het voor studenten niet mogelijk een woning te huren.

Het is alleen mogelijk om te huren met inkomen uit een vast dienstverband (arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd). Het is niet mogelijk om met een flexibel arbeidscontract een woning te huren, tenzij het een Fase B of C contract betreft. Met een Fase A contract is het dus niet mogelijk om een woning te huren.

Ja dat kan, mits het dienstverband niet eerder eindigt dan 6 maanden na ingang van de huurovereenkomst (oplevering woning) en op de werkgeversverklaring bij “verklaring voortzetting dienstverband” de optie “ja” is aangekruist. Dit wordt ook wel een intentieverklaring genoemd. De werkgever dient bij dit onderdeel een extra handtekening en/of firmastempel te plaatsen. Als er geen intentieverklaring wordt afgegeven mag het dienstverband niet eerder eindigen dan 12 maanden na ingang van de huurovereenkomst.

Het is voor woningdelers niet toegestaan om een woning te huren. Er wordt enkel verhuurd aan alleenstaanden, samenwonenden en gezinnen.

Het inkomen van de volgende uitkering worden meegenomen in de inkomenstoetsing: WIA, WAO en ZW.

Voor alle huurders is er standaard een waarborgsom vastgesteld ter hoogte van één maand betalingsverplichting. Soms kan er een afwijkende borg gevraagd worden, afhankelijk van de individuele situatie.

Ja, er zijn servicekosten. Deze bedragen € 10,- per maand. De vergoedingen betreffen een voorschot op onderhoudskosten van verwarming- en koelingsinstallatie, mechanische ventilatie en administratiekosten.

1 x per jaar ontvang je een overzicht van de totale servicekosten en bijstelling van het maandbedrag met al dan niet een bijbetaling / teruggaaf van servicekosten over het afgelopen jaar.

Ja dat kan, mits de ingangsdatum van de arbeidsbetrekking is gelegen voor de datum van oplevering (en dus de ingang van de huurovereenkomst) van de huurwoning. In dat geval dien je een werkgeversverklaring (afhankelijk van de duur van de overeenkomst al dan niet met intentieverklaring) en de door beide partijen ondertekende arbeidsovereenkomst te uploaden in je account.